Mensch bleiben können

İlahî bir soruyla başlamıştı insanın yaratılış hikayesi. Yaratanımızın; “Elestü bi Rabbikum-Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” suâline, “Belâ - Evet şahit olduk ki Rabbimizsin” cevabını vermişti cümle rûhlar.